Hayat Kuş MisaliHayatlarımız birer kuş misali... Her geçen gün aramızdan uçup gidenler oluyor, eski Türk geleneklerinde bahsedildiği gibi "uçmağ"a gidenler... Ülkemizin içerisinde bulunduğu karmaşık durum kimilerine göre yeni bir "Sevr" olmasın diye; kimilerine göre de Türkiye'yi yeni acıların eşiğine getirmesi için yaşanıyor.

Hangisi doğru bilinmez ama her gün onlarca yüzlerce canın kuş misali aramızdan ayrılışını izlemek zorunda kalıyoruz. Her gün bir ocağa ateş düşüyor; her gün bir çocuk yetim, bir anne dul, bir baba evlatsız kalıyor. Her geçen gün bir kuş kanatlanıp aramızdan ayrılıyor... Vatanımızın ve milletimizin büyük bir imtihan içinde olduğu şüphesiz.

Rabbim bizi muzaffer olanlardan eylesin! Âmin!